Idrott och ADHD – Hur funkar det?

Centrum för Idrottsforskning (CIF) gör under hösten 2012 en studie om hur ungdomar med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) ser på idrott och idrottsutövande. Riksförbundet Attention finns representerade i projektets referensgrupp.

I studien intervjuas framför allt ungdomar med NPF om deras erfarenheter, attityder och förväntningar på idrottsutövande. Även anhöriga till ungdomar med NPF och representanter från idrottsföreningar kommer att intervjuas.

Nu söker man deltagare till studien. Är du mellan 18 och 28 år och har ADHD eller Asperger? Har du lust att berätta om dig själv och dina intressen i en intervju? Intervjun tar cirka en timme. Du får fika och två biobiljetter som tack för hjälpen!

Är du intresserad? Kontakta Maria Starberg på Communicato AB och skriv ditt namn, ålder och telefonnummer via e-post: maria@communicato.se