Skrivelse från Attention Uppsala angående psykiatrin

I december skickade Attention Uppsala en skrivelse som svar på slutrapporten från ”Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Viljeinriktning och handlingsplan avseende psykisk ohälsa”.

Ett utdrag ur skrivelsen finns med i den senaste medlemstidningen (som du kan läsa här).

Hela skrivelsen finns att läsa i sin helhet här.