Våren 2018, cafékvällar och NPF-träffar

Plats: HSO, Kungsgatan 64, Uppsala

Datum                 Typ                                     Program

22 januari           Cafékväll                            Inget särskilt program

5 februari            NPF-kväll

19 februari          Cafékväll                            Personliga ombud informerar. *

5 mars                 NPF-träff

19 mars               Cafékväll                            Barnpsykiater Henrik Pelling. **

16 april                Cafékväll                            Program kommer

7 maj                   NPF-träff

14 maj                 Cafékväll                             Martin berättar om sitt intresse: LEGO

28 maj                 NPF-träff

11 juni                 Cafékväll                             Avslutning

*Personliga ombud informerar om stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning vid kontakt med myndigheter

** Barnpsykiater Henrik Pelling presenterar forskning om NPF och tarmbakterier

 

Cafékvällar: Alla är välkomna, personer som har eller tror sig ha diagnos, anhöriga eller andra intresserade.

På cafékvällen har vi ofta en föreläsning av något slag. Caféet är öppet 18.30-20.30 och föredragen börjar kl 19.00.

Attention bjuder på kaffe/te och smörgåsar.

NPF-träffar: Personer som har eller tror sig ha en NPF-diagnos träffas. Anhöriga/stödpersoner är välkomna om deltagaren önskar det.

Det finns inget speciellt tema utan vi fikar och pratar om sådant som känns aktuellt. Attention bjuder på kaffe/te, frukt och ev. någon kaka.

Dessa träffar är till för våra medlemmar, men det går bra att komma ett par gånger och prova innan man bestämmer sig.

Kontaktperson för cafékvällarna: Sven Boman, bomansven@gmail.com

Kontaktperson för NPF-träffarna: Annica Beil, beilan03@hotmail.com